Kraner for skipsverft

Munck Cranes har lang erfaring som kranleverandør til skipsverft og offshore industrien. Vårt konsept kan innebære design av kraner som opererer på forskjellige nivåer i samme bygg. Det kan tilbys løsninger for tandemkjøring og presisjonssstyring der ekstra tunge laster skal håndteres. Dette oppnås ved å implementere avanserte komponenter som gir maksimal effektivitet, kompakt design og nyeste type styringssystemer for kraner. Det kan eksempelvis nevnes at et tandemløft på 400 tonn kan løftes og posisjoneres med en nøyaktighet på 1mm.


På et skipsverft er det gjerne hektisk aktivitet, og det håndteres ofte store seksjoner. Dette gir et potensiale for ulykker, så Munck har derfor særlig fokus på sikkerhet og varslingssystemer som bygges inn i kranene. Disse detaljene vil kunne varsle kranfører om kollisjonsfare, både mellom kraner og hengende last og eventuelle hindringer.