Kraner for kraftverksindustrien

Munck Cranes har lang tradisjon for levering av kraner til kraftverksindustrien, der det kan være behov for løfting av sluseporter, turbiner og generelle verkstedsformål.   
På 1950- og 60-tallet var Munck Cranes allerede igang med levering av kraner til maskinhaller i Norge og utlandet. Thailand og Sverige var store eksportmarkeder. 

De fleste kraftstasjoner i Norge har kraner levert av Munck Cranes. 

Et av de største prestisjeprosjektene var leveransen til Bhumibol Power Station (EGAT) nord i Thailand. I sterk konkurranse med internasjonale aktører fikk Munck Cranes kontrakten på levering og installering av 2 stk Munck duobox kraner, hver med et spenn på 20.3 meter og en løftekapasitet på 235 tonn. I leveransen inngikk det også et spesielt løfteåk som gjorde at kranene kunne samløfte 450 tonn.

Munck Cranes har, siden 1984, vært veldig aktive i utvikling av frekvensstyring til bruk på kraner.  Dette gir muligheten til trinnløs og nøyaktig justering av hastighet. For de to kranene til Thailand ble det stilt krav fra EGAT at hastighet måtte kunne justeres helt ned +/-1 mm.

Dette klarte Munck å etterkomme !