Kranservice - Lovpålagt serviceeftersyn

Kranservice og Vedlikehold

 

Kranservice og vedlikehold er avgjørende for å bidra til lang levetid for din kran og løfteutstyr. 

Lovpålagt serviceeftersyn:

Det er påkrevd iht. Norsk Lov om Arbeidsmiljø å gjennomføre minimum årlig kontroll av alt løfteutstyr for å ivareta en sikker bruk. 
Munck Cranes har gjennom mange år bygget opp en betydelig kompetanse innen vedlikehold og kontroll av kraner og løfteutstyr, og er godkjent av Norsk Teknologisk Institutt til å utføre denne type arbeid.
Lovpålagt serviceeftersyn: hver enkelt kontroll blir utført med nøyaktighet og omtanke. Våre teknikere starter med å spørre kranfører om det er avdekket problemer eller uregelmessigheter med kranen. Det benyttes også et kontrollskjema, der hvert enkelt punkt blir sjekket og utfylt, hvilket er viktig for å avdekke om kran og løfteutstyr er trygt og sikkert å bruke. Hvis det avdekkes feil og mangler blir dette anmerket og rapportert til brukeren etter kontrollen. Det blir deretter en samtale om hva som eventuelt må utbedres, og avtale om videre fremdrift i dette. Kunden får en skriftlig rapport på kontrollen, og får en detaljert oversikt over tilstanden. 

All erfaring tilsier at kontroll og vedlikehold kan bidra til å forhindre skader og dyre reparasjoner !

Kranservice

Serviceavtale
Vi kan tilby kundene en serviceavtale med fast pris på årskontroll. Munck tar kontakt når det nærmer seg kontrolldato og gjør avtale om når utførelsen skal finne sted. Dette gjør at kundene slipper å holde orden på datoer selv, og vi sørger for at kontroll blir utført til rett tid, slik at kraner og utstyr er trygge å bruke, og at regelverket overholdes. Ring ditt lokale servicesenter  og få vite mer om serviceavtale/kranservice for ditt firma.

Servicesentre
Munck Cranes har delt Norge inn i  5 servicesentre slik at vi kan ha teknikere nærmere ditt område hvis det er behov for kranservice, vedlikehold eller reparasjon.