Automatisk kran

Munck Cranes har levert flere automatiske kraner og systemer til prosessindustrien. Fordelene ved bruk av automatiske kraner er først og fremst økt sikkerhet og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Anlegg som håndterer farlig avfall er også aktuelle brukere av automatiske kraner. Ved å erstatte gaffeltrucker og transportbånd vil operatørene kunne jobbe tryggere og mindre utsatt. 

Aktuelle virksomheter der automatiske kraner kan være gunstige:

  • Glassproduksjon/resirkulering
  • Komposteringsanlegg
  • Anlegg som driver med galvanisering
  • Zinc produksjon
  • Forbrenningsanlegg

Det er mulig å oppgradere eksisterende kraner til automatisk drift. Dette vil forlenge levetiden betraktelig. 


Med automatiske kraner som en integrert del av en større prosess, vil man kunne trekke ut viktig informasjon om operasjonen via kranens datastyring, som igjen er koblet til hovedcomputeren, og fungerer sammen med denne. Som et eksempel kan vi nevne at mengden restavfall i et forbrenningsanlegg ble vesentlig redusert, som et resultat av at hovedcomputeren til enhver tid fikk nøyaktig informasjon om mengden avfall som ble matet inn i forbrenningsovnene.