Munck Service Team

Munck tilbyr et norsk høykvalitetsprodukt, noe som gir våre kunder topp sikkerhet, med et minimum av vedlikeholdskostnader.  I tillegg har vi et nettverk av servicemedarbeidere som kan yte teknisk assistanse 24 timer i døgnet, om det skulle være behov for det. 
Munck Cranes  har et landsdekkende nettverk av servicekontorer, og alle våre  serviceteknikere er godkjente krankontrollører og en del av vår sakkyndige virksomhet. 

Våre servicekontorer er 100% eiet og kontrollert av Munck Cranes AS. Vi tar således fullt ansvar for service-ettersyn og eventuelle klager etter montering og overlevering.  Alle våre servicekontor har teknikere med erfaring og høy kompetanse, og som har fått spesialopplæring i vedlikehold, sakkyndig kontroll og reparasjon av løfteinnretninger(Best. No.. 555 / N-EN ISO 9001-2000).

Alle teknikere er utstyrt med servicebil, og kan møte på kort varsel for å løse tekniske utfordringer på kraner og utstyr. 

Kontact Munck Serviceteam på telefon: +47 55 59 80 00  eller ta kontakt med ditt lokale servicekontor her:  CONTACT.

Klikk her for å laste ned PDF.