Statsminister Erna Solberg besøker en av våre viktigste kunder, Norlense AS i Vesterålen

08 oktober 2018

Munck Cranes kunde får besøk av Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg besøker en av våre viktigste kunder, Norlense AS i Vesterålen. Norlense AS utvikler og leverer nødutstyr og kompetanse for å sikre og beskytte mennesker og miljø i store ulykker, kriser og naturkatastrofer rundt om i verden. Munck Cranes AS har levert det nødvendige løfteutstyret Norlense AS trenger for sin daglige drift.


Regjeringen oppretter et nytt oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen. Målet er å fremme kunnskap og miljøvennlige teknologier, samt arbeidet mot maritim mangel.


Se hele historien her:
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA03052117/21-05-2017#t=9m55s