Munck MDL17

08 oktober 2018

MDL17 er utviklet av Munck Cranes AS.

Er du opptatt av HMS og kostnadsbesparelser ?

Ønsker du å kunne lese av verdifulle data fra kranen trådløst til telefon, nettbrett eller PC ?

Med den leveringsklare Munck MDL 17 Levetidsregistrator kan du få større kontroll på detaljene som kan bedre sikkerhet og redusere kostander.

Dette kan fortelle deg om blant annet:

  • Serviceintervall – er det riktig i forhold til bruk ?
  • Antall inn- og utkoblinger – hvordan operatøren betjener kranen.
  • Vektavlesning
  • Kjøretimer og fullasttimer
  • Eventuell overlast og antall
  • Ved eventuell driftsstans kan feil bruk identifiseres lettere